יום שלישי, 6 באוקטובר 2015

מקרה מהחיים...

לפני חודשיים מורה הגישה מועמדות למשרת ניהול. התקבל מכתב אנונימי לגביה, שעבודת הגמר שלה כסטודנטית לתואר שני הועתקה מבעלה. המכללה שבה למדה בדקה, ואכן התברר שהעבודה מועתקת. ביטלו לה את העבודה ואת התואר, ובמקביל המשרד הגיש תלונה לנציבות שירות המדינה, והיא צפויה לעמוד לדין.


העתקת העבודה ושימוש בה כדי לקבל את התואר התגלגלה לכדי עברה נוספת, חמורה לא פחות  ניסיון להשיג במרמה משרת ניהול, כאשר במסגרת הגשת המועמדות למשרה היא טענה שיש לה תואר שני, והתואר עצמו הושג במרמה. 
ייעודו של איש החינוך: לשמש דוגמה ומופת

אני כאיש חינוך וכעובד ציבור צריך לתפוס את מעמדי כמי שצריך לשמש דוגמה ומופת לתלמידים. לכן אני פועל לפי הספר ופועל לפי הכללים. לא ייתכן שאנשי חינוך יחזיקו בתפיסה שהם יכולים לעשות מה שנוח להם, אפילו בניגוד לכללים ובניגוד למוסר, רק מפני שלא נתפסו: "אעשה מה שאני רוצה כי זה נוח לי, כל עוד לא יבולע לי".  


פסיקה של בית הדין למשמעת ופסיקה של בית הדין העליון מדגישות את החומרה היתרה של עברות משמעת שמבוצעות על ידי עובדי הוראה, יותר מכל עובד מדינה אחר, כי הם חלק ממערכת החינוך שלנו.


בעזרתם אנחנו מחנכים את הדור. הם האנשים שנמצאים בחזית הציבורית מול הורים ומול תלמידים. מורה חייב להיות הנקי מכולם ומי שיותר מכולם מנחיל ערכים, יושרה והגינות. 


סוקרטס ותלמידיו ברגעיו האחרונים, בידו כוס התרעלה.
סוקרטס סירב להצעת תלמידיו לברוח מן השלטונות ולהציל את חייו, משום שטען שעליו לנהוג על פי חוקי המדינה.
ציור של ז'ק-לואי דוויד, 1787

עברה פלילית –"קבלת דבר במרמה": השגת ציון גבוה > תואר > משרה במקום עבודה

ישנם עובדי משרד שנפתחו נגדם תיקים פליליים בגין רכישת תואר במרמה, קנו את התואר בכסף, קנו עבודות...

העברה נקראת: "קבלת דבר במרמה". זו עברה פלילית.

עובדים אלה לרוב מושעים מעבודתם במהלך קיום ההליך הפלילי ולאחר מכן מפוטרים על ידי בית הדין למשמעת.

מתחילים מעברות קטנות

זה מתחיל מדבר קטן, כשאתה מציץ לחבר במבחן או שואל שאלה במבחן כמו "מה ענית בשאלה 8?", וזה נראה לך עניין קטן, אבל הדברים האלה הולכים ומידרדרים. 


צריך להיזהר ממצבים שבהם הדברים מתחילים להיתפס כנורמה, כדבר שכביכול כולם עושים: דיבורים במבחנים, העתקות, אנשים מכינים להם פתקים וכותבים על השולחנות. ואז הסטודנט אומר לעצמו: אוקיי, אז גם את העבודה שאני צריך לכתוב, וקשה לי כי אני עובד קשה מאוד, ויש לי משפחה... אז אני איעזר בעבודה  שמישהו אחר כתב. 


צריך להיזהר ממצבים שבהם נוצרת אווירה שזה בסדר, שכולם עושים, כולם מעתיקים, כולם פונים לאנשים אחרים שיכתבו להם, ולכן כביכול מותר לעשות את זה. לא כולם עושים את זה, אבל כשיש הרבה מקרים כאלה שלא מטופלים בידי המוסדות, נוצרת אווירה כאילו זה בסדר. במצבים שיש אווירה כזו, יש אנשים שקשה להם לראות את הפסול שבמעשה.

יום שני, 5 באוקטובר 2015

אנשי חינוך בעלי רמה מוסרית נמוכה

יש חוסר הבנה מה ההשלכות של הדבר הזה וגם לגבי משמעות של המעשה.

הבעיה הקשה ביותר בעיניי היא שסטודנטים שמרמים הופכים לאחר מכן למחנכים של התלמידים.

המשמעות היא שהמשרד עלול להעסיק עובדי הוראה שהיושרה וההגינות הם לא ערכים מרכזיים בתפיסה שלהם, ומורים כאלה אמורים להנחיל ערכים לדור ההמשך – לילדים שלנו. 

ההשלכות: תואר וציונים גבוהים עם... ידע מועט, רמת חשיבה ירודה ויכולות כתיבה ושפה נמוכות

רמייה בכתיבת עבודות מביאה למצב שבו יוצאים מהמוסדות האקדמיים אנשים שלא יכולים לכתוב היטב, שכותבים בצורה עילגת, כותבים בשגיאות, שלא לדבר על העימוד הגרוע מאוד. 

חלק מהציון בעבודה הוא גם על הניסוח. לא ייתכן שתקבל ציון שלא משקף את הידע האמיתי שלך ואת יכולת הניסוח האמיתית שלך.

אנשים מתקבלים למשרות בהסתמך על הציונים שלהם ולעיתים אף בהסתמך על עבודות שכתבו, וישנה ציפייה לאחר מכן גם בעבודה לכישורים גבוהים בכתיבה. אבל סטודנט שהעתיק עבודה או נעזר באחר כדי לכתוב ולנסח, יצטרך כל הזמן לחפש בהיחבא מישהו שיכתוב עבורו או לחפש לו עורך צמוד.